Η Συνθετική-Σχεσιακή-Σωματική Προσέγγιση στην Ψυχοθεραπεία

Ένα εποπτικό σεμινάριο

 

Ο Michael Soth έχει διδάξει σεμινάρια διαφόρων θεματικών τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα: Οι Σωματικές Διαστάσεις της Μεταβίβασης και Αντιμεταβίβασης, Θεραπεία Ζεύγους, Η Τεχνική της Άδειας Καρέκλας, Ένα Ενοποιημένο Μοντέλο Θεραπείας Τραύματος, Τι Κάνεις όταν η Θεραπεία δεν Λειτουργεί, Αντιμετωπίζοντας την Κόπωση Συμπόνιας των Ψυχοθεραπευτών. Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους παλιούς συμμετέχοντες, όπως και καινούργιους συναδέλφους, που επιθυμούν να εργαστούν εποπτικά με σημείο αναφοράς όλα τα παραπάνω θέματα και να εξελίξουν και εμπλουτίσουν τη θεραπευτική τους προσέγγιση με έναν συνθετικό-σχεσιακό-σωματικό τρόπο.

Μία από τις κεντρικές αρχές που έχει εισάγει ο Michael Soth είναι η ιδέα ότι η σύγκρουση του θεραπευόμενου γίνεται η σύγκρουση του θεραπευτή. Αυτή είναι μια πολύ απλή και συμπυκνωμένη διατύπωση περίπλοκων ιδεών, η οποία ενοποιεί ανθρωπιστικές και ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις και μεταφέρει τις ιδέες της μεταβίβασης και αντι-μεταβίβασης στην έννοια της εκπραξίας. Η συγκεκριμένη αντιμετώπιση έχει σημαντικές επιπτώσεις για τον δευτερογενή τραυματισμό της θεραπευτικής θέσης και την ικανότητα του θεραπευτή να περιέχει τη θεραπευτική εργασία, να εργάζεται σε βάθος χρόνου και ίσως ακόμα και να απολαμβάνει τη δουλειά του.
 
Στο μονοήμερο σεμινάριο θα δοθεί χώρος σε 2 εθελοντές να φέρουν υλικό από τους θεραπευόμενούς τους για εποπτεία. Στη συνέχεια τα θέματα που θα αναδυθούν μέσα από τις εποπτείες θα χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω διδασκαλία και ομαδική συζήτηση.

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΣΩ ZOOM

με ταυτόχρονη μετάφραση από τα αγγλικά—

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

Michael Soth

Διεθνώς Αναγνωρισμένος Συνθετικός-Σχεσιακός Σωματικός Ψυχοθεραπευτής, Εκπαιδευτής, Επόπτης με 30 χρόνια εμπειρίας

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

19 Μαρτίου 2022, 15.00 – 21.00

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

80€ 

 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

Επαγγελματίες και εκπαιδευόμενους ψυχικής υγείας

(ψυχολόγους, συμβούλους ψυχικής υγείας, ψυχοθεραπευτές κλπ.)

Δηλώστε τη συμμετοχή σας