Βιβλιογραφία Gestalt

Βιβλιογραφία Gestalt

Επιλεγμένη ελληνική και ξένη βιβλιογραφία Gestalt όπως και ταινίες, ντοκιμαντέρ και άλλα βίντεο με γενικότερο ψυχοθεραπευτικό ενδιαφέρον

Επιλεγμένη Ελληνική Βιβλιογραφία Gestalt

 • Θεοδώρου, Π. (2017). Ο Χορός των Θαυμάτων: τα  Μεγάλα Ταξίδια στα Μικρά Βήματα. Θεσσαλονίκη: Ρώμη
 • Μπουκάι, Ν. (2015). Από άλλη γωνία: Στρατηγικές για την αντιμετώπιση συγκρουσιακών καταστάσεων. Αθήνα: Opera
 • Μπουκάι, Χ. (2008). Να σου πω μια Ιστορία. Αθήνα: Opera
 • Περλς, Φ. (1989). Αυτόπτης Μάρτυρας Στη Θεραπεία Γκέσταλτ. Αθήνα: Γλάρος
 • Περλς, Φ. (1989). Η Προσέγγιση Γκεστάλτ. Αθήνα: Γλάρος
 • Ginger, S. (2010). Θεραπεία Gestalt: Η Τέχνη της Επικοινωνίας. Αθήνα: Ασημάκης
 • Hycner, Richard &  Lynne Jacobs (2018). Η θεραπευτική σχέση ως ίαση στην ψυχοθεραπεία Gestalt. Αθήνα: Σιδέρης
 • Nevis, E. (2007). Θεραπεία Gestalt: Θεωρία και Εφαρμογές. Αθήνα: Διόπτρα /  Gestalt Foundation
 • O’ Leary, E. (1995). Η Θεραπεία Gestalt. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα

Επιλεγμένη Ξένη Βιβλιογραφία Gestalt

 • Clarkson, P. (1989). Gestalt Counseling in Action. London: SAGE Publications
 • Fagan, J. & I. Shepherd (eds). (1970). Gestalt Therapy Now: Theory, Techniques, Applications. New York: Harper & Row
 • Naranjo, C. (1993). Gestalt Therapy: The Attitude & Practice of an Atheoretical Experientialism. Nevada City, CA: Gateways/IDHHB
 • Polster, E. A. & M.Polster.  (1973). Gestalt Therapy Integrated: Contours of Theory & Practice. NY: Brunner/Mazel
 • Stevens, B. (1970). Don’t Push the River. Lafayette, CA: Real People Press
 • Wheeler, G. (1991). Gestalt Reconsidered: A New Approach to Contact & Resistance. New York: Gardner Press
 • Woldt, L. & S. Toma. (2005). Gestalt Therapy History, Theory and Practice. London: SAGE Publications
 • Yontef, G. (1993). Awareness, Dialogue and Process: Essays on Gestalt Therapy. Highland, NY: Gestalt Journal Press
 • Zinker, J. (1977). Creative Process in Gestalt Therapy. NY: Brunner/Mazel

Βιβλιογραφία Gestalt των Fritz & Laura Perls

 • Perls, F.  (1942/1969). Ego, Hunger and Aggression. New York: Vintage Books
 • Perls, F., Hefferline, R., & Goodman, P. (1951). Gestalt therapy: Excitement & growth in the human personality. New York: The Gestalt Journal Press
 • Perls, F. (1969). Gestalt Therapy Verbatim. New York: Bantam Books
 • Perls, F. (1969). In and Out the Garbage Pail. Lafayette: Real Paople Press
 • Perls, F. (1973). The Gestalt Approach & Eye Witness to Therapy. Palo Alto: Science and Behavior Books
 • Perls, F., & Baumgardner, P. (1973). Legacy from Fritz: Gifts from Lake Cowichan. Palo Alto: Science and Behavior Books
 • Perls, F. (2012). From Planned Psychotherapy to Gestalt Therapy: Essays and Lectures – 1945 to 1965 Frederick Salomon Perls, M.D. New York: The Gestalt Journal Press
 • Perls, L. (1991). Living at the Boundary: The Collected Works of Laura Perls. New York: Gestalt Journal Press
 • Perls, L. (2016). Timeless Experience: Laura Perls’s Unpublished Notebooks and Literary Texts, 1946–1985 (edited by Amendt-Lyon). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Kείμενα του Fritz Perls

Kείμενα της Laura Perls

Βιβλιογραφία Gestalt

Ταινίες

 • A Dangerous Method (David Cronenberg, 2011)
 • A Monster Calls (J.A. Bayona, 2016)
 • Bob & Carol & Ted & Alice (Paul Mazursky, 1969)
 • Det Sjunde Inseglet (Ingmar Bergman, 1957)
 • Equus (Sidney Lumet, 1977)
 • Freud: The Secret Passion (John Huston, 1962)
 • Good Will Hunting (Gus Van Hunt, 1997)
 • La Stanza del Figlio (Nanni Moretti, 2001)
 • Life of Pi (Ang Lee, 2012)
 • I Never Promised you a Rose Garden (Anthony Page, 1977)
 • Inside Out (Pete Docter, 2015)
 • Kung Fu Panda (Mark Osborne & John Stevenson, 2008)
 • Maid (John Wells et al, 2020)
 • Man Facing Southeast (Eliseo Subiela, 1986)
 • My Dinner with Andre (Louis Malle, 1981)
 • Pleasantville (Gary Ross, 1998)
 • Rashomon (Akira Kurosawa, 1950)
 • Solaris (Andrei Tarkovsky, 1972)
 • Summerhill (Jon East, 2008) [με ελληνικούς υπότιτλους]
 • V for Vendetta (James McTeigue, 2005) 

Ντοκιμαντέρ

Βίντεο & Ηχογραφήσεις του Fritz Perls

Βίντεο με Ομιλίες/Σεμινάρια/Συνεντεύξεις κλπ

Scroll to Top