Εποπτικό σεμινάριο

Η Συνθετική-Σχεσιακή-Σωματική Προσέγγιση στην Ψυχοθεραπεία

Ο Michael Soth έχει διδάξει σεμινάρια διαφόρων θεματικών τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα: Οι Σωματικές Διαστάσεις της Μεταβίβασης και Αντιμεταβίβασης, Θεραπεία Ζεύγους, Η Τεχνική της Άδειας Καρέκλας, Ένα Ενοποιημένο Μοντέλο Θεραπείας Τραύματος, Τι Κάνεις όταν η Θεραπεία δεν Λειτουργεί, Αντιμετωπίζοντας την Κόπωση Συμπόνιας των Ψυχοθεραπευτών. Αυτό το εποπτικό σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους παλιούς συμμετέχοντες, όπως και καινούργιους συναδέλφους, που επιθυμούν να εργαστούν εποπτικά με σημείο αναφοράς όλα τα παραπάνω θέματα και να εξελίξουν και εμπλουτίσουν τη θεραπευτική τους προσέγγιση με έναν συνθετικό-σχεσιακό-σωματικό τρόπο.

Μια από τις κεντρικές αρχές που έχει εισάγει ο Michael Soth είναι η ιδέα ότι η σύγκρουση του θεραπευόμενου γίνεται η σύγκρουση του θεραπευτή. Αυτή είναι μια πολύ απλή και συμπυκνωμένη διατύπωση περίπλοκων ιδεών, η οποία ενοποιεί ανθρωπιστικές και ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις και μεταφέρει τις ιδέες της μεταβίβασης και αντι-μεταβίβασης στην έννοια της εκπραξίας. Η συγκεκριμένη αντιμετώπιση έχει σημαντικές επιπτώσεις για τον δευτερογενή τραυματισμό της θεραπευτικής θέσης και την ικανότητα του θεραπευτή να περιέχει τη θεραπευτική εργασία, να εργάζεται σε βάθος χρόνου και ίσως ακόμα και να απολαμβάνει τη δουλειά του.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΣΩ ZOOM

με ταυτόχρονη μετάφραση από τα αγγλικά—

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ
Michael Soth

Διεθνώς Αναγνωρισμένος Συνθετικός-Σχεσιακός Σωματικός Ψυχοθεραπευτής, Εκπαιδευτής, Επόπτης με 30 χρόνια εμπειρίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
19 Μαρτίου 2022, 15.00 – 21.00

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
80€

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ
Επαγγελματίες και εκπαιδευόμενους ψυχικής υγείας (ψυχολόγους, συμβούλους ψυχικής υγείας, ψυχοθεραπευτές κλπ.)

Εποπτικό σεμινάριο

εποπτικό σεμινάριο σωματική συνθετική σχεσιακή ψυχοθεραπεία εποπτεία supervision

Στο μονοήμερο εποπτικό σεμινάριο θα δοθεί χώρος σε 2 εθελοντές να φέρουν υλικό από τους θεραπευόμενούς τους για εποπτεία. Στη συνέχεια τα θέματα που θα αναδυθούν μέσα από τις εποπτείες θα χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω διδασκαλία και ομαδική συζήτηση.

Δηλώστε τη συμμετοχή σας
Scroll to Top