Δωρεάν Διαδικτυακό Συνέδριο (αγγλικά)
Compassion in Therapy, 20-24 Απριλίου
με σημαντικούς ομιλητές από τον χώρο
της θεραπείας του τραύματος, όπως ο
Bessel Van der Kolk, των νευροεπιστημών
και πολλούς άλλους.
https://www.compassionintherapy.com
Scroll to Top