Αντιμετωπίζοντας την Κόπωση Συμπόνιας (δευτερογενής τραυματισμός) των Ψυχοθεραπευτών

Πώς να διαχειριστείτε τους 5 βασικούς λόγους και “πυροδότες” της κόπωσης συμπόνιας ( δευτερογενής τραυματισμός ) μέσα από συγκεκριμένη και λεπτομερή ομαδική εποπτεία και εκπαίδευση

Υπάρχουν κάποιοι σημαντικοί και βαθείς λόγοι για τους οποίους η άσκηση της θεραπείας μπορεί να θεωρηθεί επικίνδυνη για τον επαγγελματία και την ψυχοσωματική του υγεία. Οι περισσότεροι θεραπευτές προσπαθούν να εργαστούν με έναν τρόπο που να μπορεί να αγγίξει βαθιά τον πόνο των θεραπευόμενων. Παρόλα αυτά, για να επιτευχθεί αυτό, οι θεραπευτές χρειάζεται να ανοίξουν διάπλατα την πύλη της ενσυναίσθησης. Αυτή η πύλη δεν έχει μόνο μία κατεύθυνση -μέσα από αυτήν περνούν οι αμοιβαίες αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε θεραπευτή και θεραπευόμενο. Με το να σχετίζεται σε βάθος με τους θεραπευόμενους, ο θεραπευτής εισχωρεί στον εσωτερικό τους κόσμο και απορροφά τις συγκρούσεις, το τραύμα και τον συναισθηματικό τους πόνο.

Μια απλή φράση που ο Michael Soth χρησιμοποιεί για πολλά χρόνια στις εκπαιδεύσεις του είναι: “η σύγκρουση του θεραπευόμενου γίνεται η σύγκρουση του θεραπευτή” (ή με πιο ψυχαναλυτικούς όρους, φέρνοντας μια ολιστική ψυχοσωματική κατανόηση στην αντιμεταβίβαση, για να αποκτήσουμε πρόσβαση στην άρρητη σχεσιακή γνώση και στην προ-στοχαστική διυποκειμενικότητα).

Η κόπωση συμπόνιας ( δευτερογενής τραυματισμός ), το burnout του θεραπευτή και οι τρόποι πέψης και επεξεργασίας του ψυχοσωματικού φορτίου το οποίο είναι αναγκαστικά μέρος του επαγγέλματός μας, ήταν η θεματική ενός προηγούμενου σεμιναρίου και μια σειρά άρθρων που δημοσιεύτηκαν στην Αγγλία πριν κάποια χρόνια.

Ο Michael Soth φέρνει μια σωματική-σχεσιακή προσέγγιση σε αυτά τα θέματα τα οποία είναι πολύ συνηθισμένα στις θεραπείες μέσω του λόγου, αλλά δεν μπορούν να γίνουν κατανοητά ή να αντιμετωπιστούν ολοκληρωτικά και αποτελεσματικά μέσα από ένα υπόδειγμα όπου ο νους υπερέχει του σώματος. Πατώντας πάνω στις ιδέες του προηγούμενου σεμιναρίου και επεξηγώντας τες ξανά για τους καινούργιους συμμετέχοντες, τώρα θα τις εφαρμόσουμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στη δική σας συγκεκριμένη επαγγελματική άσκηση και στον δικό σας τρόπο εργασίας.

Μπορείτε να βρείτε σε αυτό το λινκ αναλυτικά την περιγραφή, τα περιεχόμενα και τους εκπαιδευτικούς στόχους του προηγούμενου σεμιναρίου.

Προς προηγούμενους συμμετέχοντες
Αυτό το σεμινάριο είναι μια ευκαιρία να εμβαθύνετε και να πειραματιστείτε με την κατάνοησή σας καθώς θα εφαρμόζετε αυτά που έχετε μάθει στη δική σας επαγγελματική άσκηση όπως και συμμετέχοντας ενεργά στις εποπτείες της υπόλοιπης ομάδας. Οι συμμετέχοντες από το προηγούμενο σεμινάριο ή όσοι γνωρίζουν σε κάποιον βαθμό αυτήν τη θεωρία και έννοιες, προσκαλούνται να πάρουν τον ρόλο του παρατηρητή και επόπτη σε σχέση με τα καινούργια μέλη που συμμετέχουν για πρώτη φορά. Δίνοντας την πρόκληση στον εαυτό σας να μεταφέρετε τη γνώση σας στους άλλους, θα εμπεδώσετε τη θεωρία εφαρμόζοντάς την στην πράξη και έτσι θα εμβαθύνετε ακόμα περισσότερο.

ONLINE EXPERIENTIAL TRAINING SEMINAR VIA ZOOM

In English—

TRAINER
Michael Soth

internationally recognised integral-relational Body Psychotherapist, trainer and supervisor, with 30 years of experience

DATE
11-12 Μαρτίου 2023, 15.00 – 21.00

FEE
165€ Κανονική εγγραφή
150€ Έγκαιρη εγγραφή μέχρι 3 Μαρτίου
50€ Bursary. (Around 1-2 bursaries will be given in accordance with the revenue of the seminar. Participants who are interested, please contact the organiser with the reasons requesting the bursary).

THIS SEMINAR IS INTENDED FOR
Mental health professionals & trainees
(ψυχολόγους, συμβούλους ψυχικής υγείας, ψυχοθεραπευτές κ.λπ.)

Δηλώστε τη συμμετοχή σας
Scroll to Top