Σεμινάρια

Seminars


Σεμινάρια Προσωπικής Ανάπτυξης & Βιωματικά Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Gestalt, Σωματικής, Συνθετικής Ψυχοθεραπείας, Θεραπείας του Τραύματος κ.α.

Current Seminars

29-30 Ιουνίου 2024

Michael Soth

Past Seminars

Ψυχοσωματικά

13-14 Απριλίου 2024

Ψυχοσωματικά Συμπτώματα και Παθήσεις: Αντιμετώπιση μέσω της Σωματικής και Σχεσιακής Ψυχοθεραπείας

31 Μαρτίου 2024

How to renew contact with myself, others and reality

Dimitris Tzachanis

2-3 Μαρτίου 2024

An exciting journey into one of the most fascinating therapeutic approaches!

Dimitris Tzachanis

22 Οκτωβρίου 2023

 Εξερευνώντας τις Εσωτερικές μας Αντιθέσεις

Dimitris Tzachanis

27-28 Μαΐου 2023

Πώς να καταλάβω τη σχεσιακή θέση που θεραπεύει

Michael Soth

9 Μαΐου 2023

Ο ψυχοθεραπευτής εργάζεται ως ένας γιατρός συναισθημάτων που κουράρει τον ασθενή ή η θεραπεία είναι η αυθεντική συνάντηση ανάμεσα σε δύο εξίσου πληγωμένους ανθρώπους;

Michael Soth

11-12 Μαρτίου 2023

Πώς να διαχειριστείτε τους 5 βασικούς λόγους και “πυροδότες” της κόπωσης συμπόνοιας μέσα από συγκεκριμένη και λεπτομερή ομαδική εποπτεία και εκπαίδευση με τον Michael Soth

Michael Soth

2 Μαρτίου 2023

Υπάρχει τρόπος να υπερβούμε τους περιορισμούς των παραδοσιακών ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων;

Michael Soth

12 Φεβρουαρίου 2023

21-22 Ιανουαρίου 2023

How to tailor the therapeutic space to each particular client.

Michael Soth

10-11 Δεκεμβρίου 2022

An exciting journey into one of the most fascinating therapeutic approaches!

Dimitris Tzachanis

30 October 2022

A journey of emotional savouring and conciliation

Dimitris Tzachanis

16-19 June 2022

Παίζοντας με την Ασυναρτησία, Παράδοξες Παρεμβάσεις και Αυθορμητισμός

Alex Sternick

17 April 2022

How to renew contact with myself, others and reality

Dimitris Tzachanis

20 March 2022

Changing Perspective with Gestalt Therapy

Dimitris Tzachanis

18-19 December 2021

Integrative and embodied tools for managing and processing vicarious

traumatisation in therapeutic practice 

 Michael Soth

20 March 2021

A very useful mini-seminar for therapists who work online in the time of Corona and not only

Morit Heitzler

7 February 2021

How to renew contact with myself, others and reality

Dimitris Tzachanis

24 January 2021

Perceiving and understanding enactments in the therapeutic relationship

Michael Soth

13 December 2020

An exciting journey into one of the most fascinating therapeutic approaches!

Dimitris Tzachanis

Scroll to Top